BANDW shutterstock 86878132

Realizacja filmów szkoleniowych

Idea projektu polega na realizacji Filmów Szkoleniowych dla Konsultantów/ Pracowników Sprzedaży/ … opierającego się na wykorzystaniu efektu formy filmowej ze specjalistycznymi rozwiązaniami z zakresu umiejętności promocji, sprzedaży, czy używania innych narzędzi marketingu.

W największym uproszczeniu chodzi o przedstawienie w filmie realnych sytuacji, w jakich znajdują Pracownicy w realnej pracy
i pokazanie optymalnych i oczekiwanych zachowań. Dodatkowo do filmu może być załączony podręcznik wiedzy praktycznej z zakresu tematyki prezentowanej w filmie, z materiałem merytorycznym oraz testami – które mogą służyć samo-edukacji.

Filmy wraz z podręcznikami mogą być:

 • narzędziem do prowadzenia szkoleń
 • elementem „welcome pack-u” dla nowych Pracowników,
 • wsparciem szkoleniowym na potrzeby e-learning-u.

Tematyka filmu może być dowolna i uwzględniać takie obszary jak:

 • Budowanie relacji z Klientem
 • Obsługa Klienta
 • Organizacja pracy, zarządzanie czasem
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze Klientów
 • Profesjonalna prezentacja produktów i autoprezentacja
 • Cross-selling w sprzedaży
 • Etyka w działalności pracowników
 • Wzmocnienie zrozumienia PRZEKAZÓW MARKETINGOWYCH oraz PRACY Z MATERIAŁAMI PROMOCYJNYMI, prezentacjami oraz innymi zaproponowanymi przez Firmę narzędziami marketingowym
 • Wzmocnienie rozumienia działania SPRZEDAŻOWEGO MODELU PROMOCYJNEGO obowiązującego w Firmie
 • Praktyczne pokazanie połączenia działań marketingowych ze sprzedażowymi
 • „Przełożenie” języka marketingowego na sprzedażowy
 • Kształtowanie odpowiednich postaw Pro-sprzedażowych, mających wspierać rozwój podejścia jakościowego w Firmie
 • Wdrożenie innowacyjnej metody szkoleniowej – fabularny film szkoleniowy
 • Narzędzie dla Trenerów/Szefów Regionów do rozwoju Konsultantów
 • Promocja „samo-edukacji”
 • Film może być także silnym emocjonalnie elementem, integrującym pracownika z firmą i całym zespołem
 • Możliwość wykorzystanie szkoleń video w systemie e-learningu

image002 image001

image005 image006