BANDW poprawka shutterstock 112412021

Szkolenia specjalistyczne i rozwojowe

Głównym celem naszych projektów szkoleniowych jest wspomaganie Klientów w rozwoju ich biznesu oraz doskonalenie kompetencji pracowników. 

Współpracując z Klientem zwracamy szczególną uwagę na m.in. trzy reguły:

  • PRAKTYCZNE zastosowanie umiejętności - Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne. Zajęcia maja charakter warsztatowy z interaktywnym udziałem uczestników, przy wykorzystaniu ćwiczeń, gier symulacyjnych czy case’ów.
  • DŁUGOFALOWE RELACJE z Klientem oparte na zaufaniu - Współpracujemy z Naszymi Klientami na każdym etapie projektu tak, aby wypracowane rozwiązania były profesjonalne i efektywne. Po zakończeniu projektu proponujemy metody utrwalenia pożądanych zachowań w praktyce.
  • INDYWIDUALNE przygotowanie projektu szkoleniowego - Każdy projekt szkoleniowy przygotowujemy dla konkretnej grupy docelowej na podstawie wnikliwej analizy potrzeb Klienta. Opieramy się przy tym na wypracowanym i skutecznym schemacie postępowania.

szkolenia

Ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Naszych Klientów, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym przy wykorzystaniu najlepszych praktyk z rynku

szkolenia