Analiza i tworzenie procesów i procedur

Usprawnienie działalności operacyjnej przez uporządkowanie działan z zakresu administracji, współpracy wewnętrznej oraz współpracy z dostawcami zewnętrznymi.

  • Firma potrzebuje jasnych i klarownych reguł postępowania
  • Poszukuje oszczędności
  • Potrzebuje uporządkowania zasad i procedur administracyjnych
  • Potrzebuje jasnego określenia odpowiedzialności za procesy

Bezpośrednie korzyści wynikające z wprowadzenia projektu:

  • Oszczędność i redukcja czasu przeznaczanego na czynności administracyjne
  • Łatwość kontroli i egzekwowania procedur i zasad działania
  • Ułatwienie wprowadzenia Nowego Pracownika do Firmy
  • Przejrzystość zasad w relacji pracodawca – pracownik wpływająca na atmosferę i efektywność pracy
  • Standaryzacja procedur i systemu zarządzania procesami

analiza