Zewnętrzny dział zakupów

Uzyskanie oszczędności wynikających z redukcji cen kupowanych materiałów i usług oraz kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem specjalistów, dzięki możliwości przekazania na zewnątrz funkcji Działu Zakupów lub fragmentów procesu zakupowego.

 • Firma otrzymuje procedury zakupowe dostosowane do indywidualnych potrzeb biznesowych
 • Korzysta z wiedzy i doświadczenia specjalistów z zakresu zakupów
 • Unika ryzyka konfliktu interesów
 • Osiąga korzyści wynikające z redukcji kosztów funkcjonowania wewnętrznego działu zakupów
 • Dzięki korzyściom skali oraz naszej specjalizacji w poszczególnych grupach materiałowych
  i usługowych, może osiągnąc znacznie lepsze warunki handlowe
 • Obniża ryzyko związane z niezadowalającymi wynikami zewnętrznych specjalistów
  poprzez wynagrodzenie na bazie "success fee"
 • Otrzyma regularne przeglądy dostawców i porównanie cen z cenami rynkowymi

Proponujemy pełną obsługę oraz kontrole procesów zakupowych w obszarach niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Firmy.

dział zakupów